A+ A-

Punt 2: Font de Bomba Bon Humor

Les fonts de bomba d'Arbúcies van començar a construir-se a principis del segle XX, exactament l'any 1908, quan Arbúcies era un poble rural, amb cases i carrers estrets de pedra i una pluviometria diferent. Llavors la vida quotidiana estava lligada a la natura i a l'agricultura. L'objectiu de la construcció d'aquestes fonts de bomba era facilitar l'arribada de l'aigua permetent fer una extracció d’aigua dels pous veïnals a cada barri de la vila amb un sistema de bombeig manual.

Per accionar les fonts s’empraven els eixidors de metall que representen la cara d’un personatge masculí. El treball de foneria es va realitzar als tallers de Girona de Casals i Gómez. Constructores Gerona. A totes les fonts trobareu l’inscripció de la marca del fabricant a l’eixidor de metall de rostre masculí.

Font de bomba del Bon Humor:

Situada al carrer Sorrall, premiat en el concurs d'embelliment l'any 1970.